Care sunt pașii pentru realizarea unui monument funerar?


13 Dec
13Dec

Clientul ia legătura cu Mavro Cont SRL - societate autorizată de Primaria Iași și de Direcția de Sănătate Publică Iași, pentru a stabili caracterul și dimensiunea lucrării ce urmează a fi executată.

Trebuie stabilit dacă lucrarea va fi una de suprafață (monument) și/sau criptă cu 1, 2 sau 3 nivele. Cel mai avantajos, ar fi amenajarea unei cripte cu 3 nivele pentru că astfel veți avea 3 locuri de înhumare pe un singur loc cesionat de la Administrația Cimitirelor.

Împreună cu un reprezentant al Mavro Cont veți ajunge la administrația cimitirului aferent și veți depune documentația necesară execuției lucrării. 

Se solicită autorizația, completând o cerere tip. Documentația trebuie să conțină: copie act de cesiune, copie chitanță, copie buletin/CI titular. Eliberarea autorizației de  construcție a monumentului funerar durează 3 săptămâni de la data depunerii. 

Odată obținută autorizația, Mavro Cont va depune un aviz de execuție a cărui eliberare durează 7 zile. Odată parcurși acești pași Mavro Cont poate demara lucrarea.